Katalog dohodnutých služeb hrazených přímo nemocným v rámci ambulantní péče

Jedná se o péči, které je nemocnému poskytována lékaři různých odborností na rámec péče, která je nyní tak zvaně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Tato péče se v zásadě dělí do dvou skupin. První skupinu tvoří výkony poskytované za úhradu všemi skupinami lékařů, druhou pak výkony poskytované především v rámci dané odbornosti.

Kalkulace minimální doporučené ceny výkonů vychází z minimální ceny práce lékaře (tj. 500,- Kč za hodinu práce) a z ostatních nákladů spojených s tímto výkonem. Minimální cena by měla býti členy ČLK dodržována. Vynímečně může lékař či zdravotnické zařízení poskytnout tuto péči zdarma.

I. Služby poskytované za úhradu lékaři všech odborností :

1. Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu (školy, sportovní činnost, ŘP, ZP a pod.). 300,-

2. Vyšetření či ošetření mimo stanovené ordinační hodiny na výslovné přání pacienta (pacient nehradí poskytnutou zdravotní péči, ale možnost přístupu k lékaři mimo ordinační hodiny, jako dohodnutou službu – výše odměnu musí být dohodnuta předem). 300,-

3. Návštěva lékaře u pacienta doma za účelem vyšetření či ošetření na výslovnou žádost pacienta a to pouze u odborností u kterých není návštěvní služba hrazena ze zdravotního pojištění. Pacient nehradí poskytnuté výkony zdravotní péče ale službu spočívající v příjezdu lékaře k pacientovi do bytu. 300,-

4. Poradenská činnost v problematice nemající přímou souvislost se zdravotním stavem nemocného (zdravý životní styl, uplatnění v zaměstnání, hodnocení možností studia, otázky zdravého bydlení, další poradenská činnost). Činnost se účtuje á 15 minut. 100,-

5. Přítomnost lékaře u výkonu, který provádí jiný ošetřující lékař, pokud si přítomnost lékaře u tohoto výkonu výslovně vyžádal pacient a tato není hrazena ze zdravotního pojištění. Činnost se účtuje á 20 minut. 100,-

6. Telefonická konzultace (mimo ordinační hodiny a na soukromou linku lékaře). Činnost se účtuje á minuta. 10 Kč za minutu, minimálně 50,-.

7. Konzultace po internetu
Činnost se účtuje á minuta. 10 Kč za minutu, minimálně 50,-.

8. Osobní konzultace mimo ordinační hodiny na žádost pacienta
Činnost se účtuje á minuta. 5 Kč za minutu, minimálně 50,-.

9. Výpis z dokumentace na žádost nemocného a pro jeho osobní potřebu (nikoliv v souvislosti s převzetím do péče jiným lékařem či navazující péčí). 100,-

10. Administrativní výkon vyžádaný pacientem a nesouvisející s léčebně preventivní péčí. Činnost se účtuje á 15 minut 100,-

11. Vyplnění „Návrhu na lázeňskou péči…“ u samoplátce (v případě, že lázeňská léčba není nutná). 300,-

12. Vyšetření na žádost fyzické osoby nesouvisející s léčebně preventivní péčí
Činnost se účtuje á 12 minut 100 Kč za 12 minut, minimálně 300,-

13. Klinické vyšetření a odběr krve na alkohol na žádost pacienta. 300,-

14. Zjištění stavu hospitalizovaného pacienta ambulantním lékařem na žádost zákonného zástupce či příbuzných (a se souhlasem pacienta či zákonného zástupce). 200,-

15. Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění. 200,-

16. Vyplňování cizojazyčných dotazníků
Činnost se účtuje á 12 minut 100 Kč za 12 minut, minimálně 300,-

17. Vystavení zprávy v cizím jazyce
Činnost se účtuje á 12 minut 100 Kč za 12 minut, minimálně 300,-

18. Analýza a posouzení zdravotnické dokumentace z jiných zdravotnických zařízení prováděné na žádost pacienta a jiným než ošetřujícím lékařem, kterého si pacient sám zvolil.
Činnost se účtuje á 12 minut 100 Kč za 12 minut, minimálně 300,-

19. Odběr krve a vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta. 300,-

20. Aplikace jedné náušnice, 150,- a každé další.

21. Vstupní a výstupní prohlídka při práci na rizikovém pracovišti (hradí zaměstnavatel – úhradu lze řešit smlouvou se zaměstnavatelem či platbou vyšetřovaného, která mu je poté zaměstnavatelem refundována).
Činnost se účtuje zpravidla 1 Kč za bod, neplatí však žádná omezení stran Q a H kódů a podobně..

 

 1. Péče poskytovaná za úhradu především v rámci dané odbornosti.

Stanovení ceny se řídí doporučením na začátku katalogu.

A. Praktická medicína :

 1. Vyšetření nutné k udělení zdravotního průkazu.

 2. Vystavení duplikátu očkovacího průkazu na žádost pacienta.

B. Praktická dětská medicína : stejně jako praktická medicína +

 1. Lékařské potvrzení do dětského tábora.

 2. Vyšetření před nástupem do MŠ.

 3. Potvrzení k adopci.

 4. Povolení rekreace mimo období prázdnin.

 5. Vystavení duplikátu očkovacího průkazu na žádost zákonného zástupce či pacienta.

C. Dermatovenerologie :

 1. Epilace laserem.

 2. Odstranění tetováže laserem.

 3. Odstranění rozšířených žilek cévním laserem.

 4. Odstranění pigmentací laserem.

 5. Vyhlazování vrásek laserem.

 6. Odstranění jizev laserem.

 7. Odstranění malých kožních lézí laserem.

 8. Kosmetologická poradna.

 9. Vyhlazování vrásek kolagenem.

 10. Použití biostimulačního laseru.

 11. Nástřiky křečových žil.

 12. Určení fototypu.

 13. Elektrokaustika a diatermokoagulace drobných kožních lézí.

 14. Kryalizace dusíkem.

 15. Kryalizace sněhem kyseliny uhličité.

 16. Excise kůže rotačním průbojníkem.

 17. Depilace studeným voskem.

 18. Čištění pleti postižené akné s přiložením masky.

 19. Chemický peeling 70% kyselinou glykolovou k odstranění vrásek, pigmentací a akné.

 20. Léčba celulitidy – presoterapie.

D. ORL :

 1. Odstranění kosmeticky nevhodné kožní léze v zájmové oblasti ORL (a lézi není třeba odstranit ze zdravotní indikace).

 2. Některé plastické výkony v ORL oblasti.

 3. Audiometrie před vstupem do rizika hluku a při odchodu z tohoto rizikového pracoviště (hradí zaměstnavatel – úhradu lze řešit smlouvou se zaměstnavatelem či platbou vyšetřovaného, která mu je poté zaměstnavatelem refundována).

 4. Audiometrie při vyšetření potřebném k provozování rizikových sportů.

 5. Tympanometrie při vyšetření potřebném k provozování rizikových sportů.

 6. Orientační vestibulární vyšetření pro práci ve výškách na žádost pacienta.

 7. Konsultace při léčbě chrápání.

E. Interní obory :

 1. Vyhodnocení stravovacího režimu - kvantita a kvalita přijímaných živin, vitamínů a škodlivin ve stravě včetně zhodnocení rizika ICHS u zdravých osob.

 2. Pacientem vyžádaná krátkodobá kyslíková terapie, která však není indikovaná ze zdravotních důvodů.

 3. Pacientem vyžádané zhodnocení výkonnosti dechového aparáru bez zdravotní indikace (například u sportovců).

 4. Flackův test ke zjištění reakce krevního oběhu na zvýšení nitrohrudního tlaku při silových sportech u zdravých osob.

 5. Diving reflex - zjištění reakce kardiovaskulárního systému na podráždění chladových receptorů a odhalení skrytých arytmií u rizikových sportů (potápění a pod.) u zdravých osob.

 6. Antropometrické vyšetření - somatotyp, složení těla, plantogram, dynamometrie, predikce tělesné výšky, určení biologického věku, stanovení ideální tělesné hmotnosti u zdravých osob.

 7. Doporučení vhodné pohybové aktivity u zdravých osob.

 8. Stanovení stresového (anaerobního) prahu zdravých osob.

 9. Variabilita srdeční frekvence u zdravých osob.

 10. Submaximální vyšetření na bicyklovém ergometru nebo běhátku - orientační stanovení aerobní zdatnosti - W170 u zdravých osob.

 11. Tělovýchovně lékařské vyšetření při specifické zátěži v terénu či na pracovišti, telemetrické sledování TF, TK a EKG křivky u zdravých osob.

 12. Ortoklinostatický test k posouzení reaktivity vegetativního nervového systému u zdravých osob.

 13. Rehabilitace kardiaků, fáze III - IV.

 14. Spiroergometrie do maxima na bicyklovém ergometru nebo běhátku u zdravých osob.

 15. Vyšetření pohybového systému včetně svalových dysbalancí.

 16. Edukace o životosprávě a dietních pokynech u endokrinologických nemocných.

 17. Preventivní kardiologické vyšetření provedené na výslovnou žádost klienta nikoliv ze zdravotní indikace.

F. Oftalmologie :

 1. Vyšetření oftalmologem potřebné k žádosti o řidičský průkaz :

  1. první vyšetření.
  2. nad 60 let.
 2. Vyšetření na zbrojní pas, parašutismus, paragliding, bezmotorové létání apod.

 3. Operace z čistě kosmetických důvodů - malé veruky (bradavičky), papilomky, milia, cystičky * - bez šití
  - při vícečetných za každý další kus

 4. Operace z čistě kosmetických důvodů - větší veruky, xanthelazmata apod. se šitím.
  - aplikace anestetika

 5. Plastické operace na víčkách bez omezení jejich funkce a bez nebezpečí maligního zvratu.

 6. Aplikace kontaktních čoček.

 7. Refrakční operace.

G. Chirurgie :

 1. Tumescenční liposukce.

 2. Odstranění kosmeticky nevhodné kožní léze, které však není nutné ze zdravotních důvodů.

H. Gynekologie a porodnictví :

 1. Sepsání žádosti k přerušení těhotenství.

 2. Předpis léků k oddálení menses na žádost ženy.

 3. Aplikace depotní antikoncepce i.m. (např. Depo-Provera) včetně úhrady léku.

 4. Zavedení depotní antikoncepce s.c. (např. Norplant).

 5. Odstranění depotní antikoncepce s.c. (např. Norplant).

 6. Aplikace depotní hormonální substituce estrogenní (např. Riselle).

 7. Aplikace depotní hormonální substituce gestagenní (např. Depo-Provera).

 8. Jednorázová postkoitální antikoncepce včetně úhrady léku (první pomoc při selhání antikoncepce např. kondomu).

 9. Vstupní prohlídka do zaměstnání (hradí zaměstnavatel – úhradu lze řešit smlouvou se zaměstnavatelem či platbou vyšetřovaného, která mu je poté zaměstnavatelem refundována).

 10. Určení pohlaví plodu ultrazvukem na žádost rodičů.

 11. Videozáznam plodu.

 12. Vyžádaný snímek z ultrazvukového vyšetření plodu.

 13. Návštěva privátního gynekologa u lůžka hospitalizované pacientky na její vyžádání případně přítomnost u porodu.

 14. Těhotenský test na žádost pacientky.

 15. Spermiogram a vyšetření partnera v neplodném páru na žádost pacientky.

I. Infektologie :

 1. Poradenská činnost o epidemiologické situaci v ČR i jinde, u gravidních a kojích žen a podobně.

 2. Poradenství před a po cestách mimo území ČR nejen do epidemiologicky rizikových oblastí.

 3. Nadstandardní aktivní i pasivní imunizace a profylaxe (u cestovatelů, uživatelů drog a dalších rizikové skupiny).

 4. Vyšetření infektologem na vlastní žádost (před cestou do zahraničí, po aplikaci drog, při nechráněném rizikovém pohlavním styku atd.). 

J. Sexuologie :

 1. Vyšetření a kryokonzervace ejakulátu na přání pacienta (bez medicínské indikace), zahrnuje též smluvní částku za uchovávání vzorků ve spermatobance.

 2. Anonymní konzultace o sexuálních problémech.

 3. Anonymní vyšetření sexuálních reakcí

K. Genetika :

 1. Prenatální stanovení karyotypu plodu bez genetické indikace.

 2. Prenatální stanovení karyotypu plodu STATIM FISH metodou bez genetické indikace.

 3. Genetické vyšetření dárců gamet (hradí příjemce nebo IVF centrum).

 4. STATIM vyšetření karyotypu před IVF.

 5. Stanovení paternity.

 6. Stanovení pohlaví plodu ultrazvukem na přání rodičů (bez genetické indikace)

 7. Genetické vyšetření u příbuzenských sňatků - zátěžové testy. 

 8. Stanovení pohlaví u sportovců.

L. Pracovní lékařství :

 1. Posouzení zdravotního stavu osob při výjezdu do klimaticky a epidemiologicky náročných oblastí , jejich instruktáž a ev.návrh profylaktické léčby malárie.

 2. Posouzení zdravotního stavu pracovníků vystavených duševní zátěži z hlediska možného poškození zdravotního stavu.

 3. Expertizní činnost - pracovně lékařské posuzování pracovních činností z pohledu toxikologie , fyziologie práce, psychologie práce, fyzikálních faktorů, obecně působení škodlivých faktorů a jejich vliv na zdraví a doporučení návrhů na preventivní opatření.

 4. Rozbory zdravotního stavu kolektivů (profesí), rozbory nemocnosti vzhledem k působení jednotlivých faktorů pracovních podmínek.

 5. Ve spolupráci s fysiotherapeuty, po zhodnocení druhu zátěže a zatěžovaných částí pohybového systému, navrhnout kompenzační cvičení na pracovišti a pro rehabilitaci pracovníků.

 6. Ve spolupráci s ergotherapeuty, po zhodnocení pracovních míst a jejich vlivu na zdraví , navrhnout ergonomické uspořádání pracovních míst ev. strojů

 7. Poradny podpory zdraví v oblasti pracovní v souvislosti s životním stylem obecně.

 8. Genetický screening vč. imunologického vyšetření pracovníků nastupujících do rizika karcinogenních látek.

 9. Analýza zdravotních rizik na pracovišti a zhodnocení profesí do kategorií dle závažnosti pracovních rizik.

 10. Pracovně lékařská péče na závodech , která není hrazena ze zdravotního pojištění.

 11. Vypracování posudků na jednorázové odškodnění při ohlášené nemoci z povolání.

M. Klinická biochemie :

 1. Konzultace výsledků na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce.

 2. Toxikologická vyšetření pro potřeby podniků.

 3. Vyšetření nemocného dle jeho žádosti (např. parametry lipidového metabolismu, homocystein, glukosa apod. 

N. FBLR :

 1. Akupunktura.

 2. Léčba nízkoenergetickými lasery.

 3. Masáže.

 4. Termo či kryoterapie. 

O. Pneumoftiseologie :

 1. Klinické vyšetření pneumoftizeologem na vlastní žádost nemocného; pokud není zdravotní indikace.

 2. Vyšetření ventilace plic a respirace, event. spiroergometrie bez souvislosti s léčebně-preventivní činností – např. sportovci, pojištění atd.

 3. Skiagram hrudníku bez souvislosti s léčebně-preventivní činností – např. vycestování do zahraničí, zdravotní průkaz atd. 

 4. Vyšetření poruch dýchání ve spánku na vlastní žádost nemocného nebo zaměstnavatele, pokud není zdravotní indikace

 5. Nadstandardní vyšetření tuberkulínovým testem a event. následná BCG vakcinace na vlastní žádost nemocného; pokud není zdravotní indikace
 6. Stanovení saturace kyslíku na vlastní žádost nemocného, pokud není zdravotní indikace

 7. Krátkodobá kyslíková terapie

 8. Vstupní a výstupní prohlídka při zařazení na rizikové pracoviště ( v rozsahu dle rizikového zařazení : skiagram hrudníku, vyšetření ventilace, tuberkulínový test atd. )

P - Psychiatrie :
 1. Intervence při interpersonálních problémech.
 2. Odborná konzultace při řešení stresové situace.
 3. Psychoterapeutické vedení klienta za jiným účelem než je odstranění symptomů například ke zkvalitnění meziosobních vztahů, osobního růstu, zvýšení odolnosti vůči zátěži, sebepoznání či zlepšení sociální adaptability.


Informace na závěr, která není součástí katalogu :
Patologie – úhrada služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění je jen těžko představitelná.
Nefrologie – oborová komise čeká na vyjádření VZP.???
Urgentní medicína – tyto výkony nepřicházejí v úvahu.
Nukleární medicína – obor nebude poskytovat výkony nehrazené ze zdravotního pojištění.???
Dětská chirurgie – úhradu výkonů nehrazených z ze zdravotního pojištění společnost nedoporučuje                                                          zpět