• informace z  licenční komise
  • připomínka ke "Koncepci rozvoje města Blanska", ke které nebyla OS ČLK přizvána
  • 26.3.02 bude schůzka předsedů OS ČLK JK za přítomnosti zdravotního rady MUDr. Drbala
  • informace MUDr.Rybářové o zakoupení dataprojektoru - bez uvedení ceny, dodavatele a podmínek smlouvy
  • diskuse prim.MUDr.M.Kaly na téma očekávaného oblastního  členění okresů s dopadem na OS ČLK

                                                       zpět