Program jednání:

1. informace ze schůzky předsedů ze dne 1.6.2001
2. MUDr. Podlipná, okr. zástupce SPLDD:
    - problematika služeb hrazených pacientem
    - problematika "omluvenky"
3. IPVZ Praha - vyjádření k žádosti MUDr. Nečasové pracovat jako školitelka v oboru všeob. 
    lékařství při Katedře všeob. lékařství IPVZ
4. Ing. Kozák - stanovisko k celookresní koncepci neurologické péče
5. Žádost o členství - MUDr. Zukal - int. odd. Nemocnice Boskovice
6. Atestační příspěvky - MUDr. Konopáčová - I. interní lékařství, MUDr. Krejsta S. - I. chirurgie

Jednání představenstva 27.6. tentokrát bude probíhat v kinokavárně Hradní restaurace (konalo se zde celookresní shromáždění 1999)

Na jednání představenstva OS ČLK byl odmítnut návrh ke zveřejňování zápisů na těchto stránkách do té doby, než bude zřízena webová stránka OS ČLK Blansko.  Proto následují osobní poznámky z jednání:

  • OS ČLK nepožaduje na akcích garantovaných komorou uvádět rodná čísla a pokud jsou vyžadována, pak ne komorou
  • zmínil se problém vzájemného zastupování ambulancí  - v Blansku
  • bylo opětovně přislíbeno koupení skartovačky pro kancelář OS ČLK  - příslib již po třetí
  • dohlédne se pečlivěji na garantování vzdělávacích akcí garantované OS ČLK
  • zakoupí se na lesing dataprojektor pro vzdělávací akce OS ČLK, cena 130-170 tis.

                                                       zpět