Plná moc pro rodiče k ošetření dítěte (pdf)


Plná moc pro rodiče k ošetření dítěte (doc)

Žádost o poskytnutí informací (doc)

Souhlas-nesouhlas s provedením ošetření dítěte (doc)


Prohlášení: ambulance nevyžaduje písemný informovaný souhlas vyjma případů stanovených zákonem.


                                                         zpět