1. Zdravotní dokumentace byla vždy kompletně předána pro
    registrujícího lékaře při ukončení léčení.

2. V případě ztráty této dokumentace lze vydat kopii dokumentace
    za daných podmínek:
 
    - kopii dokumentace lze získat při doložení totožnosti žadatele
    - požadavek odeslat na mail
    - kopie zprávy bude zhotovena do 30 dnů a vydána proti poplatku
      200Kč


                                              zpět