BRADAVICE (Verruky)

Charakteristické diagnostické rysy:
Bradavičnaté vyvýšení kdekoli na kůži nebo sliznicích, obvykle nepřesahující 0,5 cm v prů­měru. Dlouhá inkubační doba (průměrně 2-18 měsíců). Spontánní odeznění až v 50 % případů, ale na druhé straně bradavice nereagují na jakoukoli léčbu. Častý vznik nových lézí (relaps).

Nejvíce bradavic způsobuje lidský papillomavirus. Šest typů papillomavirů je spojováno s maligním bujením: typy 5, 8 a 14 s epiteliomy(nádor z epitelu) a typy 6, 16 a 18 s karcinomy děložního hrdla. Typ 6 je často pozorován u velkých condylomat BUSCHKE-­LOWEINSTEINOVA typu a typ 16 u bowenoidní papulosy. Bradavice krčku děložního mohou být přeneseny na novorozence v průběhu průchodu porodním kanálem. Kolposkopie může odhalit ploché bradavice považované za prekancerosu.

Klinický nález
Obvykle jde o onemocnění asymptomatické(nevyvolává příznaky např. bolest). U verruk plantarních(na ploskách) se vyskytuje citlivost na tlak. U anogenitálních(kolem konečníku) bradavic může být svědění. Někdy mohou bradavice vytvořit mechanickou překážku (např. v nosních dírkách, uchu, močovodu). Bradavice se mění co se týká tvaru, velikosti, počtu, ale i vzhledu. Ploché bradavice jsou patrnější při bočném osvícení. Bradavice subunguální(pod nehty) mohou být rozbrázděné, hyperkeratotické(zrohovělé) a mohou připomínat i drápy, nebo se mohou jinak nespecificky měnit. Bradavice na plantě(plosce) mohou vypadat jako kuří oko nebo mozol.

Diferenciální diagnóza
Velké dlouhotrvající bradavice u starších osob by měly být vyšetřeny biopticky(dát vzorek pod mikroskop), aby se vyloučila možnost epiteliomu v bradavici. Některé bradavice pohlavního ústrojí mohou být způsobeny sekundární syphilis. Za bradavice mohou být zaměněny moluska, obzvlášť jsou-li hodně velká. Seborrhoické keratózy(rohovění kůže) se mohou s bradavicemi splést taktéž. Léze vypadající jako bradavice u pacientů s AIDS mohou být způsobeny varicella-zoster virem.

Prevence
Spočívá v zabránění kontaktu s bradavicemi.
Osoby s bradavicemi by měly být poučeny o infekčnosti tohoto onemocnění a neměly by léze olupovat nebo jinak traumatizovat(okusovat). Použití elektrického holicího strojku může v některých případech zabránit šíření bradavic při holení žiletkou. Anogenitální bradavice se mohou přenést pohlavním stykem.

Léčba
Léčba se zaměřuje na vyvolání "bezbradavicovéhu" období na co nejdelší dobu. Avšak žádná léčba nezaručí, že se nevyskytnou recidivy, ani neposkytne prevenci před novým výsevem. U imunokomprimovaných(s poškozenou imunitou) pacientů je cíl skromný - dosáhnout alespoň nemnožení bradavic.
  Pro obvyklé bradavice rukou se často pacientům nabízí destrukce bradavic tekutým dusíkem, keratolytiky(leptadly) nebo laserem. V některých případech je toto účinné, ale vyžaduje to opakova­né návštěvy a je to bolestivé. Keratolytika jsou dráždivá a mohou někdy způsobit záněty.

Tekutý dusík - aplikuje se na 5-15 sec. a zmrazovací cyklus se provádí 2x po sobě. Další sezení může být každé 2 týdny. Je-li postup nesprávný, nebo příliš agresivní, objeví se jizvení, poškození kožních nervů nebo může být způsobena také trvalá ztráta pigmentu u tmavě pigmentovaných jedinců. 

Keratolytika
- jedná se o přípravky obsahující salicylovou kyselinu. Jejich účinnost je však diskutabilní. Lze také použít náplasti na bradavice. Tato náplast se používá i pro změkčení bradavice. Bradavice se může pak průběžně vystříhávat a znovu olepovat podle návodu, takovýto způsob léčby může trvat týdny a měsíce.

Léčba operativní – odstranění se může též provést v lokální anestezii kyretáží(seškrábnutím). Bradavici lze i vyříznout skalpelem nebo odstranit průbojníkem. Jde o jedno z nejúčinnějších řešení.

 

 

KALOSITY A KUŘÍ OKA (CLAVUS)

Jsou způsobeny tlakem, třením, které může být vyvoláno špatným přenášením váhy, nadváhou, ortopedickými deformitami, špatnou nebo příliš těsnou obuví, neuropatiemi např. u diabetiků. Některé osoby mají ke vzniku těchto obtíží určitou predispozici. Je velmi obtížné najít vhodnou obuv pro diabetiky a jedince s necitlivýma nohama. Příznakem bývá citlivost a bolesti po otlačení. Hyperkeratózy jsou dobře ohraničené se vyskytují vždy na místech tlaku, kde se nachází sklovitý povrch, čímž se tyto léze odliší od bradavic. (Bradavice mají množství tečkovitého kapilárního krvácení nebo černých skvrnek při stříhání.) Měkké clavy se často vyskytují po stranách vyvýšených oblastí 4.prstu nohy, jako výsledek tlaku proti obuvi a také proti kosti prstu pátého. Léčba spočívá v korekci mechanických podnětů. Boty musí být zaměněny za vhodné a ortopedické deformity musí být odstraněny. Kalosity mohou být odstraněny pozorným ostříháním nebo obrušováním, po napaření v horké vodě, nebo po změkčení keratolytiky (náplast na kuří oka aj.) Léčba se opakuje, dokud není léze zcela zhojena. Rozsáhlé hyperkeratózy plosek (zvláště pat) mohou být odstraněny také aplikací 20% urey na noc a pak obroušeny pemzou po napářce, nebo pomocí propylen glykolu nebo salicylových vazelínou. Při úporných clavech je možno použít operativní postup. Ženy, které mají k tomuto postižení sklony, by neměly nosit boty na vysokém podpatku a boty, které svírají.

 

 

MOLUSCUM CONTAGIOSUM

Moluska jsou charakterizována okrouhlými, kónickými "voskovými" papulemi s centrální vkleslinou a obsahem kaseozních hmot. Zpočátku jsou léze tuhé, solidní a blyštivé, ale jakmile vyzrají, počínají měknout, bělat nebo žloutnout a mohou zhnisat. Predilekční místa lokalizace jsou obličej, ruce a spodní oblasti břicha a genitálu. Často se ale vyskytují kdekoli. Léze se pravděpodobně šíří autoinokulací. U sexuálně aktivních jedinců mohou být i na penisu, stydkých pyscích a vnitřních stranách stehen. Jsou častá  i u dětí předškolních. Moluska jsou jedna z infekcí často vídaných u pacientů s AIDS.

Léčba se provádí dusíkem, popálením nebo v místním znecitlivění vyříznutím.                    
                                     zpět