Co jsou to hemoroidy?

    Název hemoroidy je řeckého původu a znamená krvácení (haima = krev, rhein = téci). Tento název pochází z nejčastějších projevů onemocnění, a tím je krvácení z konečníku. Jiný název v českém písemnictví pro toto onemocnění je zlatá žíla, ale ten se příliš neujal.

Historie
  Hemoroidy jsou staré jako lidstvo samo. Již v egyptských papyrech se dočteme o onemocnění konečníku, z nichž jistě byly hemoroidy nejčastější. Faraón měl na péči o konečník svého lékaře. Ve starověku také Řekové a Římané měli již zrcátko, kterým byla onemocnění konečníku a řiti vyšetřována. Tímto onemocněním byly asi většinou hemoroidy a jejich komplikace. Protože onemocnění je lokalizováno v choulostivé a často tabuizované oblasti, nemocní se ostýchají a bojí vyhledávat lékaře, a proto většinou získávají rady od svých známých nebo četbou populární či odborné literatury. 

Výskyt
  Hemoroidy jsou nemocí typicky lidskou; u zvířat se nevyskytují. Pravděpodobně je to způsobeno, na rozdíl od jiných savců, vzpřímenou polohou člověka a nerovnoměrným zatížením jednotlivých částí těla. Onemocnění hemoroidy je velmi časté a téměř každý s ním má své zkušenosti. Jednou staré úsloví praví, že lidé se dělí na ty, kteří hemoroidy mají a na ty, kteří je mít budou. V současné době se odhaduje, že asi 70 % lidí starších 30 let má obtíže s hemoroidy. O něco častěji se objevují u mužů než u žen. Obtíže s hemoroidy se mohou vyskytnout v každém věku a působí značné znepokojení jako závažně vypadající nemoc. Mladé ženy se s tímto onemocněním seznamují často v období prvního těhotenství a porodu. Občasné krvavé proužky na povrchu stolice mohou pocházet právě z hemoroidů.

Příčinou vzniku hemoroidů je především sedavý způsob života, dále strava s nízkým obsahem vlákniny a zácpa. U některých celkových onemocnění jsou hemoroidy častější, např. u jaterních chorob.

 

Co to jsou hemoroidy

     Hemoroidy jsou rozšířené žilní pleteně nacházející se uvnitř řitního kanálu a jsou obdobou křečových žil na dolních končetinách. Jedná se o varikozně rozšířenou žilní pleteň - plexus haemorrhoidales internus (vnitřní hemoroidy) a plexus haemorrhoidales externus (zevní hemoroidy). Tkáně ve stěně žilního systému jsou křehké a mohou se v nich tvořit krevní sraženiny, mohou vyčnívat do řitního kanálu nebo viset ven - rozšířené úseky žil se dostávají mimo konečník, kde je možno je nahmatat jako uzle. Zpočátku se po stolici většinou zase v krátké době vracejí zpět. Někdy je však třeba použít k jejich vpravení zpět prstu, případně je již nelze po čase zatlačit dovnitř vůbec. Způsobují pálení, svědění a bolest v oblasti konečníku. Pokud zůstává vyhřezlá část konečníku mimo řitní otvor trvale a navíc ještě bolí, je v tomto případě návštěvy lékaře nezbytná, neboť hrozí větší poškození. Lékař stav posoudí a navrhne další postup, někdy i operaci. Neoperativní léčba může být zdlouhavá a úporná, ačkoliv se nemusí jednat na první pohled o rozsáhlé onemocnění.

Příčina hemoroidů není do dnešního dne úplně objasněna -je multifaktorální (genetická neboli vrozená dispozice, sedavé zaměstnání, gravidita, zácpa neboli obstipace, nádory v pánvi, případně zvětšení slizničních řas tzv. Morgagniho krypt).


Vnější hemoroidy

Vnější Hemoroidy jsou snadno povšimnutelné, projevují se svěděním a nezřídka i bolestivou kontaktní citlivostí. Podobným onemocněním bývají praskliny v oblasti konečníku, tzv. fisury. Jedná se o velmi bolestivé onemocnění doprovázené i krvácením, velice nepříjemným intenzivním pálením a obtížemi při každé stolici.

 

Vnitřní hemoroidy

Ještě vážnější formou jsou však hemoroidy vnitřní, i když se zpočátku projevují nenápadněji, tj. nepříjemným pocitem tlaku připomínajícím zácpu. Později však přichází krvácení a někdy pronikavá, jindy tupá bolest, která značí rostoucí vážnost problému. To už je signálem k tomu, že důkladné vyšetření a okamžitá léčba by se neměla odkládat. Někdy se totiž může jednat i o druhotný příznak výše uloženého nádoru.

 
Typické potíže

      Charakteristickými příznaky jsou krvácení, bolest a zánět okolní kůže, který se projevuje většinou svěděním. I když obtíže jsou časté a typické, komplikace a jiné nemoci vyžadují další vyšetření a léčení.
  Krvácení z hemoroidů se většinou objevuje v podobě kapek jasně červené krve, která zůstává na stolici nebo na toaletním papíře. Někdy je krvácení dlouhodobé a časté a nemocný nemá kromě nich žádné další větší potíže -pociťovaná únava je pak známkou chudokrevnosti, která vzniká nadměrnou ztrátou krve a s ní železa, které nebylo do organismu dodáváno. Tato situace však nastává u onemocnění hemoroidy vzácně.
  Za prostým krvácením se mohou skrývat závažnější choroby, jako je rakovina konečníku a řiti nebo chronický zánět konečníku a tlustého střeva. Proto při náhlém krvácení a při jeho opakovaném výskytu, zvláště u osob starších 50 let, je nezbytné včas navštívit lékaře, aby byla odhalena příčina krvácení. Na druhé straně nutno říci, že výskyt hemoroidů není v přímé souvislosti s těmito onemocněními.

 

Vyšetření

     Vyšetření hemoroidů provádí lékař pohledem, prstem a rektoskopem. Rektoskop je tuhý nebo ohebný "dalekohled", který umožňuje pozorování změn v konečníku okem. Přitom lze bezbolestně odebírat vzorky tkáně na vyšetření nebo stavět krvácení.

 

Komplikace

Nejčastější komplikací hemoroidů je krvácení a zánět, které postihuje většinu nositelů tohoto onemocnění.

Jinou komplikací je náhle vzniklá bolest v řiti, která se dostavuje často v noci a nutí na stolici, ovšem většinou bez úspěchu. Při pohmatu řitního otvoru pocítíme větší bolestivou bulku, která má namodralou barvu. Podobně, jako je tomu u žil na dolních končetinách, dochází i v této oblasti k zánětlivé trombóze (ucpání žíly krevní sraženinou). Pacienta tento stav vyleká a měl by brzy navštívit lékaře, který ho vyšetří, potíže vysvětlí a zahájí léčbu

 

Léčba

Léčení je konzervativní a nebo chirurgická.

Při konzervativním léčení je možné aplikovat čípky a nebo masti, které zmenšují bolestivost a omezují krvácení. Nelze však spolehlivě říci, že při konzervativní terapii dojde k vyléčení hemoroidů. Spíše se zmírní nepříjemné příznaky a nicméně je otázkou času, kdy se onemocnění opět plně projeví.

Hlavním svépomocným opatřením je především dostatečná hygiena, spočívající v pravidelném omývání krajiny řitě a konečníku event. s použitím nedráždivého (tedy co nejméně voňavého) mýdla po každé stolici, bidet se stává samozřejmou součástí hygienických zařízení. Tento požadavek lze splnit většinou pouze doma, neboť u nás není zvykem pravidelné omývání po stolici, jako je tomu např. v arabských zemích(dobře vědí proč). Ve Skandinávii se již můžeme setkat s uzamykatelnými toaletními místnostmi, které sice nebývají rozděleny podle pohlaví, ale zato jsou k provedení osobní hygieny vybavené teplou a studenou vodou. Takto koncipovaná zařízení umožňují i během cestování mimo domov dostatečnou hygienu dolních tělesných partií.

Léčba ucpání žíly krevní sraženinou spočívá též buď v léčbě konzervativní nebo operativní. Operativní spočívá v odstranění krevní sraženiny (trombu). Konzervativní léčba směřuje hlavně k úlevě od bolesti a zmenšení trombozovaného žilního uzlu. K tomu účelu se využívají především vlažně sedací koupele z heřmánku (měsíčku, kostivalu) nebo dubové kůry (nověji gelem z dubové kůry). Zásadně nepoužíváme ani vody ledové ani vařící. Velmi vhodné je použití vlažně sprchy jejíž trvalý několikaminutový proud působí zlepšení krevního průtoku v žíle. Vhodným přídavkem jsou masti, které mají za cíl zklidnit zánětlivý proces v období mimo působení lázně např. mast FACTU.

Nedodržování dostatečně hygieny vedou většinou k zánětům a krvácením v oblasti hemoroidů následkem porušení obranyschopnosti kůže. Ve žlázkách v blízkosti řitního otvoru nebo přímo na kůži se mohou usídlit mikroby a kvasinky. Tento stav vede ke zvýšenému svědění a kožní vyrážce, která je někdy provázena mokvajícími ploškami.

      Prospěšné mohou být i bylinné čaje s pampeliškou, měsíčkem, heřmánkem.

 

 Prevence

     I když je jistě velmi obtížně preventivními prostředky zamezit vzniku hemoroidů a odstranit jejich projevy, lze přece jen docílit toho, aby obtíže byly co nejkratší a nejméně bolestivé, aby se neobjevovaly často a tak zbytečně neznepříjemňovaly život.
  Na prvním místě je to hygiena konečníku a péče o pravidelnou stolici, odstranění zácpy. Tomu napomáhá vhodné složení stravy a dostatek tělesného pohybu. Používání projímadel není vhodně, zvláště v době obtíží.
  Nedostatek fyzické aktivity a převážně sedavý životní styl mají rovněž podíl na hemoroidálních obtížích. Proto zvláště osobám se sedavým zaměstnáním (úředníci, pokladní) zdůrazňujeme důležitost dostatku tělesného pohybu. Velmi účinně je plavání, které přispívá ke zlepšení krevního oběhu v oblasti konečníkového cévního systému, zábrana vědomého potlačování nucení na stolici (důvody situační - škola, zaměstnání, bolesti konečníku).

 

Strava

     Za další důležitou složku prevence hemoroidálních obtíží se považuje i složení potravy. Osoby, které požívají stravu s nedostatkem vlákniny a bohatou na rafinované sacharidy, mají stolici malého objemu dráždící konečník a řiť. Také přejídání a nedostatek tekutin má na potížích svůj podíl. Strava s nadbytkem vlákniny je považována za všeobecně prospěšnou pro prevenci hemoroidů. Vláknina působí příznivě na zvětšení obsahu střeva, zpomalení jeho činnosti a zabraňuje vstřebávání nevhodných látek, a to i látek nádorotvorné povahy. Takovou stravou je například ovoce s velkým obsahem celulózy a pektinu (pomeranče, mandarinky, maliny, rajčata, jablka, datle, rybíz, třešně), zelenina (zvláště zelí, lilek, pórek, mango, olivy, maliny, tykev, mrkev, tuřín, hrášek), z mas makrely, tuňáci, platýzy, jehněčí. Vlákninu obsahují otruby, což jsou slupky z vymleté mouky, vhodným pokrmem je celozrnný (černý) chléb z nevymílané mouky, obilné klíčky a pohanka. Rovněž luštěniny (hrách, fazole, čočka) mají velký obsah vlákniny. Doporučuje se domácí jogurt.

 Nevhodné, zvláště při akutních obtížích jsou dráždivé potraviny a pochutiny - z nejvýznamnějších jmenujme alespoň pepř, uzeniny, alkohol-pivo, káva, kouření.

  

Znepokojující potíže a příznaky onemocnění

 Bolestivé nucení na stolici bez uspokojivého vyprázdnění, náhlé změny v rytmu stolice (střídání průjmů a zácpy), příměsi hlenu ve stolici, hnilobný zápach a krvácení do stolice bývá častým příznakem zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku.

Ztráta krve do stolice je však opravdu malá a prokázat ji lze jednoduchým chemickým vyšetřením - standardizovaným testem na okultní krvácení ve stolici (Haemocult test). Krev ve stolici však ještě nemusí znamenat zhoubný nádor v tlustém střevě nebo konečníku!, může se jednat například např. "pouze" hemoroidy. Pozdější hubnutí, anémie(chudokrevnost), střevní neprůchodnost jsou již alarmujícím pozdním znamením.

 Většina případů zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku vzniká na základě adenomatózních polypů nebo adenomů, tedy nezhoubných žlázových výrůstků na sliznici tlustého střeva. V raném stadiu, kdy tyto výrůstky ještě neprorůstají do hlubších vrstev střevní stěny, je lze odstranit a zabránit tak jejich přeměně ve zhoubný nádor a jeho následnému zvětšení. Z tohoto důvodu je role včasného záchytu onemocnění VELMI důležitá. Haemocult testem zachycený adenomový polyp tlustého střeva či konečníku je v 90% případů dobře odstranitelný koloskopií, tedy endoskopickou metodou. Chorobné změny v tlustém střevě se mohou vyvíjet značně pomalu, tedy měsíce až léta, proto čím dříve je onemocnění rozpoznáno, tím je větší šance na uzdravení.

 Co tedy máte udělat pro pocit jistoty v případě nejasných potíží?

Nejdříve se obraťte na svého praktického lékaře a vyžádejte si od něj test na okultní krvácení ve stolici, Haemocult test. V ordinaci pak dostanete diskrétní obálku pro odebrání vzorků stolice se svým jménem, kterou si odnesete domů. Nemusíte se tedy obávat žádné nepříjemné situace, vzorky stolice si odeberete sami v soukromí!

V obálce naleznete v uzavřeném balíčku tři Haemocult psaníčka pro tři odběry následující po sobě a papírové lopatky k odběru vzorků stolice. Test je jednoduchý. V rámci programu prevence je tento test u osob nad 50 let hrazen jednou za dva roky zdravotní pojišťovnou.

Platí nějaká omezení v průběhu testu?
Zhruba tři dny před prováděním testu i během odběrového období se DOPORUČUJE jíst hodně zeleniny, luštěnin a tmavého chleba. Naopak by se v této době neměly jíst potraviny ze zvířecí krve (tučnice, prejt, jelita), syrové maso (tatarský biftek) a velké množství tmavého masa (zvěřina), tedy potraviny, které obsahují krev. Co se týká léků, doporučuje se vynechat léky s obsahem vitamínu C, kyselinou acetylosalicylovou a analgetika (celaskon, acylpirin, ascorutin, léky proti bolestem hlavy apod.).

Jak se test vyhodnotí?
Zalepenou obálku s odebranými vzorky odevzdáte co nejdříve v ordinaci svého lékaře, který ji pošle do laboratoře k chemické analýze.


                                              zpět