HEMOROIDY - skryté nebezpečí

Hemoroidy - slovo, znějící jako karikatura jódlování tyrolských pasáků. Pokud se však tento neduh někoho týká osobně, do zpěvu mu vůbec není. Hemoroidy jsou značně nepříjemné, ve většině případů bolestivé a za všech okolností skrývají další vážná zdravotní rizika. Jsou to rozšířené zevní či vnitřní cévní pleteně v oblasti řitního kanálu.

Četnost jejich výskytu se dnes výrazně zvýšila u obou pohlaví mimo jiné uspěchaným životním stylem, stresem, dietickým chaosem a zvyšujícím se podílem sedavého zaměstnání. Podílí se zácpa, těžká práce, nemoci prostaty i dědičnost. Navíc lze předpokládat, že jimi trpí s vysokou pravděpodobností i každá žena, která porodila dítě - i když ne vždy ve stejné formě a rozsahu.

V zásadě můžeme rozdělit hemoroidy na vnější a vnitřní a k nim přiřadit i praskliny v oblasti konečníku, tzv. fisury. Vnějších hemoroidů si člověk všimne takřka okamžitě, protože se hlásí svěděním a kontaktní citlivostí, která při zánětlivém průběhu bývá bolestivá. Ještě nepříjemněji se projevují fisury, které spolu s bolestí přinášejí i krvácení a úporné pálení. Vnitřní hemoroidy na sebe upozorňují trochu subtilněji - zpočátku nepříjemným pocitem tlaku a příznaky ne nepodobnými zácpě, ale posléze i zde je typickým rysem krvácení a jednou tupější a jindy pronikavá bolest. Právě tento signál je třeba posuzovat s nejvyšší vážností. U vnitřních hemoroidů může krvácení znamenat nádorové onemocnění. Zde je každé váhání přímo nebezpečné a důkladné vyšetření s následnou léčbou by se měly pro každého stát neodkladnou prioritou.

Pokud i Vy máte zájem ambulantní řešení Vašich potíží s hemoroidy při zachování nulové rekonvalescence a naprostého soukromí, zavolejte pro bližší informace o léčbě, jejích nákladech a sjednání termínu schůzky na tel. číslo 0506-488421. 

Možnosti ambulantní léčby hemoroidů

Problémy s hemoroidy má v současnosti mnoho lidí. Ve statistikách se udává, že více než 50% populace nad 50 let má určité obtíže vyvolané hemoroidy.

Hlavní problémy, na které si pacient stěžuje jsou krvácení, bolesti, špinění spodního prádla, svědění, zduření, trombózy a prolapsy(výhřezy) hemoroidů.

Musíme si ale uvědomit, že ne vždy výše zmíněné obtíže způsobují hemoroidy. V diferenciální diagnostice je nutné myslet na mnoho jiných onemocnění. Hlavně je nutné vyloučit benigní a maligní anální a rektální neoplasmata(nádory).

Jestliže pacient přijde k lékaři s obtížemi svědčícími pro diagnosu hemoroidů, je nutné pečlivě vyšetřit anální krajinu, provést vyšetření per rektum a doplnit anoskopii. Jestliže pacient udává v anamnéze krvácení, zvláště jestliže se jedná o osobu starší, je nutné tato vyšetření doplnit rektoskopií s irrigografií (rentgenové vyšetření střev) nebo lépe fibroskopickým vyšetřením tlustého střeva.

V případě, že jsme přesvědčeni o správnosti diagnózy, můžeme přikročit k léčbě. Ta může být podle nálezu a obtíží buď konzervativní nebo operativní.

Ke konzervativní terapii řadíme úpravu diety (zvýšení vláknin v potravě na 15 30g/d, snížení alkoholu a dráždivých potravin), dostatečný přívod tekutin, normalizaci stolice (léčení průjmů, ev. zácpy), zvýšení anální hygieny (nepoužívat nevhodný toaletní papír, nevysušovat anální oblast nevhodnými toaletními prostředky,  atd.), sedací koupele, analgetika, venotonika, antiflogistika, aplikaci lokálních mastí, krémů a čípků.

Pokud se pacienti dostanou na chirurgická pracoviště a je určena diagnóza, lze jim vedle již zmíněné konzervativní terapie nabídnout při léčbě vnitřních a někdy smíšených hemoroidů ambulantní druhy léčení, které nepatří ještě ke klasickým operačním metodám.

Již dlouho je známá skleroterapie a koagulace infračervěným zářením.

Unipolární nízkovoltážní generovaný proud (Hemoron) je moderní způsob ambulantní léčby hemoroidů opět endoskopickou cestou většinou za použití nevodivého anoskopu. Dvě elektrody jsou umístěny na apex hemoroidálního uzlu a jejich pomocí aplikován nízkovoltážní proud. Ten se postupně zvyšuje dle tolerance pacienta. Metoda je časově náročnější, ale hemoroidální problémy většinou vyřeší v jednom nebo dvou léčebných sezení. Lze jí léčit hemorhoidy 1.-3. stupně, někteří autoři (USA, ČR) udávají úspěchy i v léčbě 4. stupně. Dle literatury má také nejméně popisovaných komplikací.

Léčba touto metodou se díky vývoji a výrobě zařízení v České republice (Hemoron firmy KlinLab) stává více a více populární mezi našimi chirurgy. HEMORONEM bylo ošetřeno 6% pacientů pro hemoroidy 1. stupně, 26% výkonů bylo provedeno pro 2. stupeň a plných 50% pro 3. stupeň, zbylých 18% potom pro 4. stupeň. Udává se jen 0,05% komplikací vyžadujících následnou chirurgickou léčbu a minimální počet recidiv obtíží.

Bipolární diatermie podobně jako monopolární elektrokoagulace jsou způsoby, při kterých využíváme k tvorbě lokální nekrózy proximální části hemoroidálních uzlů elektrické energie pomocí bipolárních koagulačních sond. Také tato metody jsou převážně užívány u 1., 2. a někdy 3. stupně.

Laserová technika se využívá podobně jako infračervená nebo elektrokoagulační technika k nekrotizaci v oblasti proximální části hemoroidálních uzlů nebo při operačních technikách k bezkrevnému řezu a preparaci cévních struktur.

Kryochirurgie se využívá k léčbě hemoroidů a pooperačních komplikací. Principem je rychlým podchlazením vytvořit relativně bezbolestnou nekrózu tkáně. Její nevýhodou je delší hojení. Je nutné vytvořit nehlubokou nekrózu v oblasti vnitřních hemoroidů v dostatečné vzdálenosti od linea dentata a ne v oblasti análního kanálu, kde potom dochází k výraznému otoku a bolestivosti. Někteří lékaři ji využívají k léčbě komplikací hemoroidů (zanícené a trombozované uzly) a pooperačních stavů (ektropium).

Elastická ligatura (Barronova technika) je v současnosti asi nejčastěji používanou metodou léčby hemoroidů 1., 2. a méně 3.st. ve světě. Aplikace elastických kroužků (elastické ligatury) pomocí různých druhů aplikátorů se provádí opět endoskopicky a ambulantně a jako u všech předchozích metod bez jakékoliv anestesie či analgesie. Zásadou při této technice je nasazení elastických (gumových) kroužků na vtaženou tkáň (mukóza a submukóza) v dostatečné vzdálenosti nad linea dentata (více než 1 cm).

Nověji se nyní zkouší Longova metoda jako experiment VZP a jiných pojišťoven.

Parciální laterální sfinkterotomie vnitřního svěrače patří mezi možnosti léčby zvláště u lidí se zvýšeným tonusem v análním kanále. Tato metoda se provádí v celkové nebo lokální anestesii.

Úspěšnost léčby se u jednotlivých metod, ale i u autorů výrazně liší. V průměru se udávají úspěšné dlouhodobé výsledky mezi 75% a 95% pacientů.

Jestliže se jedná o hemoroidy třetího a zvláště čtvrtého stupně je často nutné uvažovat o použití některé z operačních metod, které by měly být prováděny jen na chirurgických pracovištích a chirurgem, který se touto problematikou zabývá. Tím je možné se vyvarovat následným stenózám, inkontinencím a dalším poruchám při vyprazdňování.

Klasická operativa zaujímá jen cca 10% ze všech výkonů v léčbě hemoroidů. U 3. a 4. stupně ale operativní léčba dosahuje až 70-80% v počtu léčených pacientů.

Závěrem lze říci, že v současnosti máme mnoho způsobů, jak léčit hemoroidy. Je však důležité vědět, kdy použít jakou terapii a mít k dispozici vybavení potřebné k provedení dané metody. Konzervativnější i agresivní metody léčby hemoroidů mohou pomoci pacientovi pokud jsou správně vybrány a hlavně správně provedeny. Někdy totiž neodborné ošetření hemoroidů i velice drahým zařízením může vést až k trvalému poškození pacienta a přinese mu doživotní útrapy. I pro zkušeného chirurga je potom velice obtížné provádět rekonstrukční operace v oblasti anu a musíme si přiznat, že tyto operace přes veškerou snahu nejsou vždy úspěšné. 
Doc. MUDr. Jaroslav FALTÝN, CSc., Chirurgická klinika, 3. LFUK, Praha
 

                                              zpět